Chiến dịch Quảng Trị - Thừa Thiên (phần 5)

Vũ Ngọc Chiến

5) TỔNG ĐÀI MẶT TRẬN

Chỉ huy sở chính Bãi Hà ( Vĩnh Linh)
Chỉ huy sở đến* đây là tiền phương (*tôi đến)
Trực tiếp ngay tại chiến trường
Nơi đây quyết định mọi đường tiến quân 
Các sư đoàn thép hợp quần
Trung đoàn tăng, pháo rần rần tiến theo
Vượt qua bao núi bao đèo
Nằm im chờ lệnh xuất quân trận đầu
Tổng đài mặt trận nối mau
Lệnh trên truyền xuống , dưới thời báo lên
Khi nghe nhiều tiếng pháo rền
Biết là ta đã bắn trên đầu thù
Bầu trời mặt đất mịt mù
Bom rơi pháo nổ quân thù phản công
Quân ta binh chủng hợp đồng
Pháo ta chính xác địch không phản đòn
Xe tăng ta vượt núi non
Hôm nay xung trận đường mòn tấn công
Bộ binh vai sắt chân đồng
Tấn công thần tốc địch không thể ngờ
Quân đông mà chúng bơ vơ
Tắt rừng bỏ chạy lại sờ vào vây
Điểm cao địch có pháo bầy
Bắn bao nhiêu đạn giải vây không thành7
Quân ta nhờ có rừng xanh
Vượt lên phía trước công thành địch thua
Máy bay địch ném bom bừa
Pháo dàn địch bắn như chưa bao giờ
B52 đánh bất ngờ
Rừng xanh tan nát bao giờ mọc cây
Tổng đài của chúng tôi đây
Nhiều đường dây đứt đêm ngày sửa sang
Vi ba tiếp sức sẵn sàng
Phối hợp vô tuyến nhịp nhàng truyền tin
Thông tin vận động vượt lên
Mang tin hỏa tốc đến bên chiến hào
Vu hồi phối hợp ra sao
Thông tin như sợi chỉ đào thần kinh
Không bao giờ nghĩ về mình
Nghĩ về thế trận, hy sinh, mất còn
Sửa dây nằm giữa đạn bom
Vừa sửa xong đã không còn tấm thân
Đạn bom địch đánh rần rần
Biệt kích thám báo đi lần phá dây
Để không gặp phải lũ này
Thông minh ta biết tránh ngay tức thì
Rải dây vòng nó ta đi
Nếu cần phải biết đánh khi bất ngờ
Thông tin luôn giữ thời cơ
Đảm bảo liên lạc không chờ thời gian
Lập đường dây mới an toàn
Làm nhanh chính xác không bàn đợi chi
Khó khăn gian khổ là gì
Hy sinh tính mạng đôi khi quyết làm 
Tổng đài bao nỗi gian nan
Chúng tôi cùng các binh đoàn tấn công.

Thảo Điền 20/4/2023