Chiến dịch Quảng Trị - Thừa Thiên (phần 8)

Vũ Ngọc Chiến

8. BẢO VỆ THÀNH CỔ

Quân địch đã đánh vào Thành Cổ
Ta kiên cường đánh bật chúng ra
Giằng co thế trận ác tà
Địch không chiếm nổi mà ta hao mòn

B52 pháo dàn dồn dập
Dịch điên cuồng trút hết xuống đây
Xông lên cả lũ địch bầy
Súng ta lại nổ tan thây quân thù

Sư đoàn 304 thiện chiến
Sư đoàn 308 anh hùng
Thành cổ bảo vệ đến cùng
Pháo ta trút lửa đùng đùng lập công

Quanh Thành cổ hai bên quyết chiến
Giành giật nhau tạo thế giằng co
Dòng Sông Thạch Hãn xé vò
Nước sôi, sông máu, như lò, như thiêu

Tôi khi ấy bên dòng sông lửa
Từng ngày đêm hứng chứa bom rơi
B52 đánh tơi bời
Pháo dàn trút xuống đúng nơi đất này

Vẫn giữ vững thông tin trận địa
Cho trung đoàn tên lửa ra tay
Đạn bay vun vút đạn bay
Tên lửa ta vẫn hàng ngày lập công

Được tăng viện quân ta khí thế
Trang bị thêm vũ khí quân lương
Tấn công địch quyết không nhường
Phá vây Thành cổ tổn thương quân thù

Tám mươi mốt ngày đêm chiến đấu
Buộc kẻ thù quay gót rút lui
Bảy ba tháng một rất vui (01/1973)
Hiệp định được ký đẩy lui Mỹ về.
(Cuối tháng 01/1973 Hiệp định Pa Ri được ký kết)

Thảo Điền 22/4/2023