Diễn đàn Hội nhập Quốc tế năm 2024

QT

Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế 2024, cùng với hoạt động tôn vinh những thương hiệu uy tín có nhiều nỗ lực trong hội nhập quốc tế vừa diễn ra tại Hà Nội.

Tại diễn đàn các đại biểu đã chia sẻ những câu chuyện kinh doanh những mô hình đổi mới sáng tạo trong kinh tế, ứng dụng chuyển đổi số, giúp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh cũng như xây dựng thương hiệu Việt góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Nhân dịp này ban tổ chức cũng trao chứng nhận thương hiệu uy tín, sản phẩm dịch vụ vàng vì người tiêu dùng năm 2024, tôn vinh nhà lãnh đạo bản lĩnh trí tuệ thời kỳ hội nhập quốc tế cho các doanh nghiệp tiêu biểu, nhằm ghi nhận biểu dương những cá nhân đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế đất nước.