#

Ca sĩ Trang Viên thể hiện ca khúc "Xuân trong lời đá"

Văn Hiến

Ca sĩ Trang Viên thể hiện ca khúc "Xuân trong lời đá"