Tết về vắng cha

Nguyễn Đăng Độ

Tết này thiếu vắng tiếng cha

Sân vườn cây lá trước nhà quạnh hưu

Bóng cha khuất phía cuối chiều

Âm dương cách biệt phiêu diêu ngàn trùng

Nỗi đau thương đến tận cùng

Cắt chia hai nửa nhớ nhung muôn phần

Khóc cha lệ ướt bao lần

Giường không phòng trống tần ngần xót đau

Tóc con giờ đã hai màu

Mà sao vẫn muốn tựa vào lòng cha

Một đời tần tảo phong ba

Chân trần xuôi ngược việc nhà bầm vai

Cái thời đạn réo bom cài

Chiến tranh máu đổ ngày dài xông pha

Hòa bình về lại quê nhà

Cha là ánh sáng bài ca chỉ đường

Khu vườn nay đã ngát hương

Cha về tận cõi vô thường ngàn năm

Cha ơi xa cõi hồng trần

Xin cha yên giấc trăng rằm Bồng lai…

Xuân Giáp Thìn, 2024