Tuyệt vời Việt Nam!

Vũ Ngọc Chiến

Không thể nói điều gì hơn thế
VIỆT NAM ơi ! Quá đỗi tự hào!
Hôm nay (10/9/2023) VIỆT , MỸ giương cao
Ngọn cờ hữu nghị biết bao vui mừng

Tổng bí thư Đảng ta trịnh trọng
Mời Tổng thống Mỹ thăm VIỆT NAM
Hai bên tin tưởng hân hoan
Hội đàm thống nhất nâng tầm song phương

Đã thỏa lòng Bác Hồ mong ước
Thỏa lòng dân hai nước chúng ta
VIỆT NAM vui khúc hoan ca
Đón Ngài Tổng thống cờ hoa rợp trời

Tổng bí thư chủ trì lễ đón
Gương mặt người rực rỡ anh minh
Tổng thống Mỹ rất có tình
Nụ cười tỏa sáng hiển linh hiền hòa

Cuộc hội đàm diễn ra tốt dẹp
Cả hai bên rất đỗi chân thành
Tổng bí thư khỏe tinh nhanh
Diễn văn Người đọc đất lành nở hoa

Lời giản dị ngôn từ sâu sắc
Đã sáng lên đường lối chủ trương
VIỆT NAM độc lập tự cường
Bang giao quốc tế tỏ tường nghĩa nhân

Ngài Tổng thống muôn phần sâu sắc
Đội tham mưu hai nước đại tài
VIỆT NAM cùng MỸ sánh vai
Chúng ta cùng bước lên đài vinh quang

Tôn trọng nhau thể chế chính trị
Những nguyên tắc thống nhất đôi bên
Để tình hữu nghị vững bền
"Đối tác chiến lược toàn diện" xây nền tương lai 

Qua những tháng năm dài nay đã
Bỏ lại sau quá khứ đau thương
Hướng nhìn về phía ánh dương
VIỆT NAM và MỸ song phương định hình.

Thảo Điền 10/9/2023